Bel: 06-34050592

NOA-Afbouwgarantie

NOA-Afbouwgarantie

Voor afbouwbedrijven met particuliere opdrachtgevers

De NOA-Afbouwgarantie is in het leven geroepen doordat de particuliere markt voor de afbouw van grote betekenis is. Veel afbouwbedrijven voeren afbouwwerkzaamheden uit voor consumenten. Daarbij moeten de afbouwbedrijven zich realiseren dat de consument goede kwaliteit van product en dienst verlangt, maar ook verdient! Met onze afbouwgarantie weten consumenten zeker dat ze kunnen rekenen op goede kwaliteit.


Duidelijkheid voor beide partijen

Particuliere opdrachtgevers moeten goed geïnformeerd worden over de gebruiksmogelijkheden van de producten en diensten van een NOA-Afbouwgarantie-bedrijf. Daarnaast wordt vaak garantie verlangd en moet de overeenkomst voor alle partijen eerlijk en objectief zijn. Betrouwbaarheid is voor consumenten van grote betekenis. NOA wil met de NOA-Afbouwgarantie vertrouwen winnen van de aangesloten bedrijven en heeft daarom consumentenvoorwaarden opgesteld in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Daarin staan de rechten en plichten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Dat is wel zo duidelijk voor beide partijen. 

NOA-Afbouwgarantie is onderdeel van het NOA-lidmaatschap en houdt de onderstaande punten voor jou als ondernemer in:

  • Alle afbouwbedrijven hanteren de algemene consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf.
  • Alle afbouwbedrijven verstrekken garantie op het afbouwwerk (ook onderdeel van de consumentenvoorwaarden).
  • Acceptatie geschillenregeling Stichting Geschillencommissie en nakoming door de branche. Mocht er onverhoopt toch een geschil ontstaan tussen jou en de consument, waar je onderling geen oplossing voor vindt, dan zal deze onafhankelijke commissie een bindende uitspraak doen.